THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN

1. Thông tin khách hàng

2. Thông tin sản phẩm

Chọn Mã sản phẩm Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá
ANC003 An cung ngưu hoàng hoàn Vân Nam 1,200,000
Thành tiền 1,200,000 VNĐ